Pedagogické okienko

17.10.2016 18:50
Plán činnosti metodického združenia VIN na školský rok 2016/2017
17.10.2016 18:47
V súčasnosti v rôznych diskusiách najviac zdôrazňujeme obsah vzdelávania, využívanie "novších" vyučovacích metód a foriem práce učiteľa, multimediálna technika je priam zbožňovaná ako významný fenomén zásadných zmien vo vyučovaní. No už menej pozornosti venujeme osobnosti žiaka. Ako...
17.10.2016 18:47
Prof. PhDr. Erich Petlák,CSc. a PaedDr. Lívia Fenyvesiová,PhD. vydali zaujímavú publikáciu Interakcia vo vyučovaní. Chceli by sme s Vami podeliť s našími skúsenosťami, ktoré budeme interpretovať v súlade s touto publikáciou, pretože učiteľ , žiaci a rodičia vstupujú do mnohorakých vzájomných...