SteelPark - Kreatívna fabrika

11.01.2016 00:00
15.12.2015 sa ráno o 7.30 hod. pred školou stretli malí Vinkári. Posledná kontrola, nástup do autobusu a smer - Košice. 
Čakala nás návšteva zábavného technického centra SteelPark. Projekt je výsledkom aktívnej spolupráce spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a troch vzdelávacích a vedeckých inštitúcií - Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity P. J. Šafárika a Slovenskej akadémie vied. Naše deti sa aktívne hrali s vyše 50 exponátmi demonštrujúcimi príbeh ocele. 
Tvorivé dopoludnie ukončil sladký punč  a prechádzka centrom Košíc. 
Určite sa vrátime...