Čítajme si spolu

19.02.2015 12:16

15 minút čítania denne je pre intelektuálny, duševný a vzťahový vývin vášho dieťaťa to isté, čo dobrý pitný režim. Nebudete vášmu dieťaťu upierať vodu alebo večeru. Práve naopak, ak vaše dieťa večer nespolupracovalo – čo sa u prepracovaných rodičov a predráždených či unavených detí stáva často, nie iba u vás doma – večerné čítanie dokáže rozhárané vzťahy zastabilizovať. Umožní dieťaťu zaspávať v harmónii s vedomím bezpečia vo vzťahu s rodičom. Ak máte výchovné problémy, hľadajte riešenia – spoločné čítanie je jedným z nich.

Zdroj: https://citajmesispolu.sk/desatoro-citania-s-detmi/