Vitajte v déčke...

Písmeno "D" sa v našej škole už 12 rokov spája s triedami pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Žiakov, ktorí sú rovnakí ako ostatní žiaci našej školy. Úplne rovnako behajú, skáču, kričia, hádajú sa, hrajú počítačové hry, ... .  
A predsa sú iní. Zamýšľajú sa nad fungovaním vecí, objavujú súvislosti, diskutujú o postupoch, hľadajú možnosti.
Na tejto stránke Vám chceme ukázať ako žijeme, čo robíme. Pokúsime sa Vám poradiť čo čítať deťom, čo si môžete prečítať  Vy rodičia. Upriamiť pozornosť na odborné diskusie o živote deti z hľadiska psychológov, špeciálnych pedagógov, lekárov.
Vstúpte, nech sa páči.