Oslavovali sme 40

12.05.2015 14:34

Celá škola žije v tomto školskom roku s číslom 40. 

40 rokov - aktívny a najviac produktívny vek v živote človeka. Rovnako je to aj v našej škole. Noví žiaci, noví rodičia, nové vzťahy, metódy práce, organizácia v triedach, nový nábytok, tabule, ... . 

Takéto jubileum sa patrí osláviť. Mgr. Jaroslava Pillárová a Mgr. Ľudmila Kuliková pripravili so žiakmi veľmi pekné pásmo detských hier,ktorými pozdravia hostí v rámci slávnostnej akadémie a my ostatní sme pod vedením Ing. Jany Tocíkovej vysadili 40 nových stromčekov, ktoré prispejú k ozdraveniu športového areálu. 

169 žiakov trpezlivo čakali,aby zabehli svoju časť maratónskeho behu, ktorý starostlivo sledovala skupina rozhodcov pod vedením Mgr. Miroslava Karoľa. 50 najrýchlejších bežcov sme odmenili cenami, ktoré nám poskytol Olympijský klub Michalovce.